Certifikace HACCP

Označené víčko produktu Emulips Forte

Certifikace HACCP + Bez chemické stabilizaceCertifikace HACCP

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP.

Všeobecné požadavky na systém HACCP jsou uvedeny ve Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2/2010 (září 2010).

Přínosy HACCP

jednoznačná identifikace a kontrola rizika zdravotní nezávadnosti potravin

minimalizace možnosti výskytu zdravotně závadných potravin

splnění legislativních požadavků na výrobce potravin

Výrobce společnost OKG s.r.o. má uvedenou certifikaci HACCP. A to jenom potvrzuje kvalitu a bezpečnost vyvíjených a vyráběných produktů. Vyráběné přírodní produkty jsou zcela bez chemické stabilizace.