Ochrana osobních údajů


Při vyplňování formuláře na stránkách https//bylinne-produkty-okg.webnode.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jako provozovatel si uvědomuji důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. 

Prohlášení k ochraně vašich osobních údajů
Osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.eshop-rychle.cz/hubnuti zpracovávám, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a tyto údaje zlikviduji.
Jako provozovatel stránek https//bylinne-produkty-okg.webnode.cz, tímto informuji subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuji za vysoce důvěrné a použiji je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti či třetí osobě.